Udržitelnost v Nite Ize

MISE UDRŽITELNOSTI

Společnost Nite Ize, jejíž jádro tvoří obětavost, inovace a přizpůsobivost, se zavázala minimalizovat svůj dopad na životní prostředí a podporovat udržitelné obchodní postupy. Vyhodnocením současných činností a zapojením místní a globální sítě se snaží prosazovat změny v celé komunitě ve snaze chránit naši planetu.

Sustainability-2021_04

ZÁVAZKY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

SNÍŽENÍ SPOTŘEBY ENERGIE A VODY

Změna začíná v místě zázemí Nite Ize. Tradiční zařízení nahradili energeticky účinnými variantami, aby šetřili spotřebu energie a vody, včetně nízkoprůtokových toalet, energeticky účinných zařízení HVAC a vysoce účinných svítidel LED. Kromě toho v obou kancelářích v Coloradu využívají 100 % obnovitelných zdrojů energie a provedli také audit čisté spotřeby energie, aby podnikli kroky ke snížení ročních úrovní spotřeby.

OHLEDUPLNÉ INŽENÝRSTVÍ + BALENÍ

Základem společnosti Nite Ize jsou inovace, které začínají u designu. Již léta navrhují v Nite Ize s ohledem na udržitelnost a minimalismus a vytvářejí produkty s menšími nároky na plochu, které jsou konstruovány tak, aby vydržely, včetně rostoucí řady dobíjecích svítidel. A pokud jde o jejich balení pro prodej, tým Nite Ize vyvíjí návrhy obalů s omezeným množstvím plastů.

EFEKTIVITA BALENÍ + RECYKLACE

Po celém světě přepravují v Nite Ize spoustu krabic plných výrobků a materiálů Nite Ize. Aby se snížilo množství odpadu, používají stroj na výrobu krabic z vlnité lepenky, který vytváří krabice na míru a automaticky sestavuje krabice, jejichž velikost se co nejvíce blíží jejich vnitřnímu obsahu. Kromě toho recyklují a znovu využívají použitou lepenku jako výplň obalů a praktikují kompostování, aby snížili roční množství odpadu.

Sustainability-2021_09-1k

ZELENÝ TÝM

V rámci iniciativy za udržitelnost v Nite Ize oznámili vytvoření samostatně organizovaného Zeleného týmu, který je řízen zaměstnanci a zaměřuje se na vzdělávání, inspiraci a podporu kolegů v oblasti udržitelného rozvoje v práci i doma.

Sustainability-2021_18